Sa_bra

Sviland Skule

Sa_bra

Sviland Skule

Vi takker Skanska for oppdraget med malerarbeidet på den nye skolen på Sviland som skal bygges mens den gamle er i drift. Både skule og idrettshall skal stå klar i desember 2022.

Sviland%20skule%20-%20illustrasjon
Det skal bygges en ny barneskole i Sandnes Kommune med plass til 196 elever på ca. 4000m2, og en idrettshall på ca. 1000m2. Oppstart vil være ved årsskiftet 19/20, og den nye skolen skal bygges mens eksisterende skole fremdeles er i drift. Her vil samarbeidet til både elever, lærere og foreldre være viktig samt sikre god og trygg skolevei gjennom hele prosjektet. Når ny skole er tatt i bruk sommeren 2021, vil den gamle skolen rives og idrettshallen bygges opp. Idrettshallen skal stå klar i desember 2022.

Møllekvartalet

Sandnes høyeste hus bygges
Les mer »

Sviland Skule

Vi takker Skanska for oppdraget med malerarbeidet på den nye skolen på Sviland som skal bygges mens den gamle er i drift. Både skule og idrettshall skal stå klar i desember 2022.
Les mer »

Iglemyr Svømmehall

Sandnes har fått en flott ny svømmehall som åpner om ikke lenge. Vi er stolte av å ha bltt valgt ut til å utføre alt malerarbeidet på dette prosjektet.
Les mer »

Sola Videregående skole

Malerarbeidet ved Sola's flotte nye videregående skole ble utført av våre dyktige fagfolk. Vi takker Byggemster Sagen for oppdraget og godt sammarbeid!
Les mer »

Dalsethagen på Mariero

Tidligere Arbeids og inkluderingsminister Anniken Hauglie besøkte oss underveis å dette prosjektet.
Les mer »

Totalrenovering i del av villa i Paradis

Arkitekt Knut folstad har sammen med Kjernebygg og RMB Malerservice totalrenovert denne flotte eldre villaen. Denne boligen fikk nytt liv og kombinerer en tøff moderne finish med bevaring av originale flotte detaljer.
Les mer »